• Velkommen
  Velkommen til Sisimiut Snescooter Forenings hjemmeside.
 • Familieaftener
  Familieaftener Første torsdag i måneden arrangeres der familieaftener.
 • Arrangementer
  Arrangementer Forskellige arrangementer hen over året.
 • Ture
  Ture Der arrangeres ture alt afhængig af vejret.
 • Ture
  Ture Ud og se med Sisimiut Snescooter Forening.

Seneste Nyt

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sisimiut Snescooter Forening Onsdag den 29. januar 2014 sted Rest. Nasaasaaq kl. 19:30.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: Vedtægter kan ses på www.ssf.gl

 

A.                  VALG AF DIRIGENT

B.                  BERETNING

C.                  FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB

D.                  BEHANDLING AF FORSLAG

E.                  FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

F.                   VALG AF BESTYRELSE OG 2 SUPPLEANTER

G.                  VALG AF 1 REVISOR OG 1 SUPPLEANT

H.                  EVENTUELT, herunder revision af vedtægter.

        

Eventuelle forslag/dagsordenspunkter skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse og sendes til Sisimiut Snescooter Forening Box 98, 3911 Sisimiut, eller e-mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

 

Kontingentet på 200 kr. skal være betalt før generalforsamlingens afholdelse, Kan indbetales på vor konto nr. 6471 7675876 i GrønlandsBANKEN – HUSK AT ANFØRE NAVN.  

 

Mød talrigt op. Vi serverer en kop kaffe og lidt til.

Tilmeldings blanket

Der kan hentes tilmeldings blanket her.

Registrering af snescootere

Der er kommet nedenstående henvendelse fra Politiet:

Ved indregistreringen skal der forevises dokumentation for, at køretøjet er ansvarsforsikret. Et nyt forsikringsbevis er gyldig dokumentation men police og kvittering for sidste indbetaling der viser, at policen stadig er i kraft, betragtes også som dokumentation, såfremt scooteren allerede er forsikret. I det sidste tilfælde vil det være policenummeret og ikke forsikringsbevisnummeret der kommer til at stå på registreringsattesten.

Læs mere…

Fra Billedegalleri

Familietur LIlle Narsaq